Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate (CEASS)

 Cardul European de Asigurări  

  Sociale de Sănătate (CEASS)

Având în vedere că România este stat membru al UE, calitatea dumneavoastră de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România este recunoscută pe teritoriul oricărui stat membru al UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene/Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, în baza documentelor de deschidere de drepturi emise în aplicarea legislației comunitare.

CEASS

În calitate de persoană asigurată pe teritoriul României puteți solicita cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS), care vă dă dreptul la asistența medicală devenită necesară în timpul şederii temporare pe teritoriul statelor membre ale UE, Spaţiul Economic European sau Confederaţiei Elveţiene sau Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Sedere temporara

Prin ședere temporară se înțelege deplasarea unei persoane în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pentru motive turistice, profesionale, familiale sau pentru studii, pentru o perioadă de timp de cel mult 6 luni.

Prin urmare înainte de a plănui să călătoriți fie în vacanță, cu afaceri sau la studii asigurați-vă că veți primi CEASS de la casa de asigurări de sănătate.