Ce este Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate (CEASS)?

 Ce este Cardul European de Asigurări

 Sociale de Sănătate (CEASS)?

Este un card gratuit cu ajutorul căruia, la nevoie, puteți beneficia de serviciile medicale din sistemul public, devenite necesare în timpul şederii temporare în oricare dintre cele 26 de state membre ale Uniunii Europene ( 26 fără România), Spaţiului Economic European (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), Confederaţia Elveţiană și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord acordate în aceleași condiții și la aceleași tarife ca asiguraților din țara respectivă (în unele țări, serviciile sunt gratuite).

Este un card gratuit cu ajutorul căruia, la nevoie, puteți beneficia de serviciile medicale din sistemul public, devenite necesare în timpul şederii temporare în oricare dintre cele 26 de state membre ale Uniunii Europene ( 26 fără România), Spaţiului Economic European (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), Confederaţia Elveţiană și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord acordate în aceleași condiții și la aceleași tarife ca asiguraților din țara respectivă (în unele țări, serviciile sunt gratuite).

Serviciile medicale acordate în baza CEASS nu trebuie să depăşească ceea ce este necesar din punct de vedere medical în timpul şederii temporare în statul membru în care vă deplasați, fiind acordate în conformitate cu legislaţia statului membru respectiv.

În funcție de legislația din statul membru respectiv, prestațiile acoperite includ, de exemplu, prestațiile acordate în legătură cu boli cronice și existente ( ex. dializa), precum și în legătură cu sarcina și nașterea.

Atentie

  • Pentru anumite servicii medicale este posibil sa fie necesară co-plata, chiar dacă în România aceleaşi servicii sunt decontate integral.
  • Cardul nu acoperă situaţia în care deplasarea dvs. are ca scop obţinerea tratamentului medical planificat.
  • Dacă în perioada de valabilitate a cardului, la momentul obţinerii serviciilor medicale, nu mai sunteţi asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, casa de asigurări de sănătate care v-a eliberat cardul, în calitate de plătitor al respectivelor servicii medicale, va recupera de la dvs. contravaloarea acestora.
  • Puteţi solicita, contra cost, emiterea unui alt card, a cărui perioada de valabilitate nu va putea depăşi perioada de valabilitate a cardului iniţial.
  • Cardul nu poate fi utilizat pe teritoriul României.

Cine poate beneficia de CEASS

 Cine poate beneficia

 de CEASS?

Cardul poate fi solicitat de orice persoană care face dovada calității de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România.