Glosar

Card european de asigurări sociale de sănătate (CEASS)

Documentul care conferă titularului asigurat dreptul la prestaţii medicale necesare în cadrul unei şederi temporare într-un stat membru al UE/SEE/Confederația Elvețiană/Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord;

Certificatul provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate (CIP)

Se eliberează de casa de asigurări de sănătate în anumite situații excepționale și deschide dreptul titularului la servicii medicale care devin necesare în perioada deplasării într-un stat membru UE/SEE/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în aceleaşi condiţii ca şi cardul.

Ședere temporară

Deplasarea unei persoane în unul dintre statele membre ale UE/SEE/Confederația Elvețiană/Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pentru motive turistice, profesionale, familiale sau pentru studii, pentru o perioadă de timp necesară deplasării, dar nu mai mult de 6 luni;

Asigurat

Persoana asigurată conform legislaţiei în vigoare în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România;

SASS

sistemul de asigurări sociale de sănătate;

Comisia administrativă pentru coordonarea sistemelor de securitate

Componența, funcționarea și sarcinile Comisiei sunt reglementate la art. 71 și art. 72 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004. Este compusă dintr-un reprezentant al guvernului din fiecare dintre statele membre, asistat, în cazul în care acest lucru este necesar, de consilieri de specialitate. Un reprezentant al Comisiei Europene participă la întrunirile Comisiei administrative în calitate de consultant.