Informații

 pentru furnizori

Furnizorii de Servicii de Sanatate
Daca sunteți un furnizor de servicii medicale aflat în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate trebuie să asigurați acordarea de asistenţă medicală necesară titularilor unui card european de asigurări sociale de sănătate/certificat provizoriu de înlocuire a acestuia, emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, în perioada de valabilitate a cardului/certificatului, în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România.

Furnizori medicamente

Dacă sunteți un furnizor de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu aflat în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate trebuie să eliberați medicamentele din prescripţiile medicale eliberate de medicii aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate/certificatului provizoriu de înlocuire a acestuia, emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, în perioada de valabilitate a cardului, în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România.
Furnizorii medicamente
Dacă sunteți un furnizor de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu aflat în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate trebuie să eliberați medicamentele din prescripţiile medicale eliberate de medicii aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate/certificatului provizoriu de înlocuire a acestuia, emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, în perioada de valabilitate a cardului, în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România.
Furnizori medicamente
Dacă sunteți un furnizor de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu aflat în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate trebuie să eliberați medicamentele din prescripţiile medicale eliberate de medicii aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate/certificatului provizoriu de înlocuire a acestuia, emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, în perioada de valabilitate a cardului, în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România.
Pentru a vedea aspectul cardurilor eliberate în diferite țări, faceți clic aici.